Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Barnevern og barnefordeling

Kontakt Nordlys Etterforskning dersom du har behov for en privatetterforsker i barnevern eller barnefordelingssak. Våre barnevernspedagoger og sosionomer bistår deg i flere type problemstillinger. Vi finner faktaopplysninger, gjør faglige vurderinger, iverksetter tiltak, og utarbeider argumenter i barnefordeling og barnevernssaker.

Hva jobber vi med?


Vi arbeider med etterforskning av sivile saker, strafferettslige saker og private saker. I sivile saker- herunder barnevern og barnefordeling, bør man rådføre seg med både privatetterforsker og advokat. Dette for å kartlegge hvorvidt det juridiske grunnlaget danner utgangspunkt for en sak, hvordan allerede eksisterende bevis kan brukes, og hvordan nye bevis kan innhentes og benyttes opp mot saken. Vi besitter en liste over advokater vi har gode erfaringer med fra tidligere. Organisering av bevis, vektlegging av vesentlige aspekter, og faglige vurderinger- er viktigere enn mange tror.


Dette er noe Nordlys Etterforskning kan bidra med i din sak. Med et juridisk utgangspunkt og vårt arbeid, stiller du desidert sterkere i saken.


Eksempler på saker vi påtar oss innen det barnefaglige:

  • Barnefordeling
    • Mistanke om omsorgssvikt hos den andre forelderen
    • Ønske om å ha daglig hovedomsorg for barnet/barna
    • Trenering av rettsforlik/rettskraftig dom mht. barnefordeling
    • Foreldrefremmedgjøring
  • BarnevernHvordan arbeider vi?


Det er viktig å skille på arbeidet til en advokat og en privatetterforsker. Nordlys Etterforskning innhenter materiell, gjennomgår og organiserer materiell, innhenter og sikrer dine (og eventuelt andre) sine forklaringer, gjennomfører eventuelle tiltak som bidrar i din sak, og gjør barnefaglige vurderinger basert på arbeidet. Vi har barnevernspedagoger, sosionomer og politifaglig personell bistår i alle type barnefaglige, strafferettslige og sivile saker. En advokat arbeider opp mot de juridiske aspektene av saken, og benytter Nordlys Etterforskning sitt arbeid i sine egne argumenter og fremlegg.


Nordlys Etterforskning er en motpol i barnefaglige saker, da man får helt objektive vurderinger fra et annet hold enn barnevernstjenesten selv, og eventuelt sakkyndig(e).


Før man kan opprette sak hos oss, gjennomfører vi alltid en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering. Denne gjennomføres som oftes per telefon. Vi hører på deg, realitetsorienterer, og kommer med vår vurdering. Noen ganger trenger vi mer informasjon, som f.eks dokumenter før vi kan gi avslag/tilbud. Uavhengig om man får avslag eller tilbud, vil dette være til det beste for deg som klient. Etter en forhåndsvurdering hos oss vet du hvordan saken din stiller seg, og du får svar - helt gratis!


Kontakt privatetterforsker i Oslo, Trondheim, Bergen og hele Norge

Om du er i en situasjon der du har behov for hjelp av privatetterforsker og fagpersonell i en barnefaglig sak, annen sivil sak eller strafferettslig sak – kontakt Nordlys Etterforskning. Du vil da få en gratis, konfidensiell og uforpliktende vurdering. Etter vurderingen får du tilsendt et uforpliktende pristilbud per e-post.


Kontakt oss per e-post kontakt@norspes.no, telefon 94 09 90 95 eller ved å trykke på knappen nedenfor.