Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

På Rett Spor

- Et objektivt etterforskningsmagasin


Les om reelle etterforskningssaker innen strafferett, sivile saker og barnevern. Saker er publisert etter samtykke fra Nordlys Etterforskning sine klienter. Gratis tilgang!

Utlevering av bevismateriell til motpart (kommer snart)
- Ufattelig at politiet kunne gjøre dette

Lovstridig kontrakt (kommer snart)
- Kontrakten er helt uten sidestykke

Hvordan finner og følger privatetterforskere spor i en sak? (kommer snart)
- Vet aldri hva man ender opp med å finne, men noen av metodene går igjen i alle saker

Hvordan finner og følger privatetterforskere spor i en sak? (kommer snart)
- Vet aldri hva man ender opp med å finne, men noen av metodene går igjen i alle saker

unsplash