Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Spaning

Har du mistanker om utroskap, bedrageri eller annen lyssky virksomhet? Spaning er én av metodene vi kan bruke for å finne svarene du leter etter.

Spaning betyr å overvåke og skygge en person på et offentlig sted uten at personen vet om det. Politiet bruker ofte denne metoden for å avsløre alvorlig kriminalitet, men blant privatetterforskere blir denne metoden oftest brukt for å avdekke utroskap eller mindre kriminelle hendelser. 


Nordlys Etterforskning har 38 privatetterforskere spredt utover hele landet. Våre privatetterforskere har erfaring fra etater som politiet, Kripos og Økokrim. Dette gjør at de vet hvordan de skal gå frem for å finne svarene klienten trenger. 


Når kan spaning være aktuelt?

Noen ganger kan man havne i situasjoner der man merker tegn til mistenkelig oppførsel hos en annen person. Personer som lever et dobbeltliv er ofte svært gode til å skjule løgner og bedrag, og derfor kan det være vanskelig å konfrontere dem. 


Ofte trenger man håndfaste bevis for å komme noen vei. Dette kan for eksempel gjelde dersom du mistenker at partneren din er utro, ved omsorgssvikt eller tyveri. Spaning kan være en effektiv måte å finne ut av slike saker på. 


Ved å spane kan vi holde personen under oppsikt og dokumentere hans/hennes bevegelsesmønster. Våre privatetterforskere har lang erfaring med slike saker, og vet hvordan de skal skaffe bevisene du trenger. Dette gir deg et grunnlag til å vite hva du bør gjøre videre.


Dette kan vi hjelpe deg med 

Når du tar kontakt med oss i Nordlys Etterforskning, går vi gjennom saken din og finner ut hvilke metoder vi skal bruke for å skaffe svarene du trenger. Vi velger ut en av våre privatetterforskere basert på hvem som har mest erfaring med din type sak. 


Når du samarbeider med oss, får du en helhetlig tjeneste hvor vi bistår deg gjennom hele prosessen. I begynnelsen av oppdraget lager vi en overordnet plan over hvordan vi skal løse saken, og holder kontakt med deg underveis i oppdraget. Vi fungerer som en objektiv tredjepart, og gir deg råd om hva du bør gjøre. 


Når vi har fullført oppdraget, vil du få alt bevismateriale tilsendt i en digital fil. Dette kan for eksempel være bilder, videoer, lydfiler og lignende. 


Våre tjenester

Hvis du lurer på om vi kan bistå deg med din sak, så ta kontakt med oss. Vi har jobbet med en rekke forskjellige saker opp gjennom. Vi tilbyr også flere andre tjenester i tillegg til spaning:


  • Bakgrunnssjekk
  • DNA-testing
  • Saker tilknyttet barnevernet/barnefordeling
  • Henlagte politisaker
  • Bekrefte/avkrefte utroskap
  • Kontrollkjøp
  • Finne og eventuelt konfrontere «stalker»
  • Slektsforskning


Les mer: Privatetterforskning

Kontakt oss i dag!

Nordlys Etterforskning holder til i Halden, men vi samarbeider med privatetterforskere over hele landet, noe som gjør at vi kan bistå deg der du bor. Våre privatetterforskere har bred erfaring med mange forskjellige typer saker, og kan hjelpe deg med å finne sannheten. 


Vi benytter oss av moderne teknologi og diskrete metoder for å løse din sak. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, så ta kontakt med oss i dag. Vi har taushetsplikt fra første samtale, og behandler alle forespørsler med full konfidensialitet.