Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Personvernerklæring


Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Nordlys Etterforskning samler inn og bruker informasjon om besøkende på www.norspes.no.

Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.


Ansvar

Behandlingsansvarlig: Nordlys Etterforskning

Databehandler: Nordlys Etterforskning

Nordlys Etterforskning er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av norspes.no. Nordlys Etterforskning besørger selv databehandling, utvikling, drift og vedlikehold av eget nettsted.


Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Nordlys Etterforskning. Det er kun Nordlys Etterforskning som har tilgang til opplysningene som samles inn.


Annonser gjennom tredjeparter

Nordlys Etterforskning annonserer via Google. Personopplysninger/Cookies (se "Cookies" nedenfor) kan bli brukt for personalisering av annonser. Du kan lese mer om Google sine personvern og vilkår her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Webanalyse

Vi benytter Google Analytics til webanalyse.

Nordlys Etterforskning samler inn opplysninger om besøkende på Norspes.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data. Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for Norspes.no:

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på Norspes.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…)

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics' JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kan installere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics' JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertillegget er tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag.


Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som Norspes.no. Nordlys Etterforskning bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over det som gjøres av Google Analytics, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.


Søk

Nordlys Etterforskning lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som benyttes mest og hvor mange treff disse gir i gjennomsnitt i søkeresultatet. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.


E-post til Nordlys Etterforskning

Vi lagrer av og til opplysninger om deg når du sender epost til noen av våre ansatte.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke nødvendigvis kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Eposten din lagres inntil vi vurderer at innholdet kan slettes, eller at du ber oss om å slette informasjon vi har om deg.


Deling

Fra deler av Norspes.no er det mulig å dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet.


Saksbehandling og arkiv

Nordlys Etterforskning bruker et arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Nordlys Etterforskning i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.


E-post og telefon

Nordlys Etterforskning benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver. Daglig leder/innehaver har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Nordlys Etterforskning sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.